Informatie Corona-virus (Covid-19)

Informatie Corona-virus (Covid-19)

Naast spoedzorg en medisch noodzakelijke zorg, is sinds 4 mei gelukkig ook weer onze reguliere zorg volledig opgestart. Vanwege de uitbraak van het Corona virus (Covid-19) zijn er passende maatregelen genomen, in lijn met de richtlijnen van de overheid, RIVM, GGD en onze eigen beroepsvereniging.

Indien u of iemand in uw gezin koorts of luchtwegklachten heeft, kan de afspraak niet doorgaan. Heeft u een afspraak, zal u een mail ontvangen en dient middels een door u in te vullen formulier een triage m.b.t. Covid-19 te worden gedaan.

Bij extra kwetsbare patiënten zijn wij terughoudend met het inplannen van een fysieke afspraak. Bespreek uw zorgen met ons als één of meerdere van de onderstaande voorbeelden op u van toepassing is:
• Leeftijd ≥ 70
• Functiestoornissen van de luchtwegen en longen
• Chronische hartaandoeningen
• Ernstige nieraandoeningen (dialyse of niertransplantatie)
• Verminder weerstand tegen infecties door medicatie of afweerstoornissen
• Chemotherapie en/of bestraling kankerpatiënten
• Onbehandelde HIV-infectie of HIV-infectie met een CD4-getal <200/mm3

Voor vragen, tips en adviezen over uw klacht is de praktijk telefonisch bereikbaar. Uw wordt echter wel aangeraden dit formulier in te vullen, waarna er contact met u zal worden opgenomen.

Als er nieuwe maatregelen komen vanuit de overheid of de beroepsvereniging, dan zal er een update op de website worden geplaatst.

Mocht u verder vragen hebben is de praktijk is te bereiken op 071-2601260 of via  info@podotherapie-dendulk.nl (maar het invullen van het formulier heeft de voorkeur).

Deel dit

Oefeningen

Heeft uw podotherapeut u oefeningen voor thuis meegegeven?
Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen.

Lees meer
Informatie Corona-virus (Covid-19)
Informatie Corona-virus (Covid-19)