Covid-19 | update 18 december 2021

Covid-19 | update 18 december 2021

Ondanks de nieuwe maatregelen mogen podotherapeuten wel hun zorg blijven leveren. De praktijk is dus geopend, ook na 17 uur. Uiteraard wel met passende maatregelen, in lijn met de richtlijnen van de overheid, RIVM, GGD en onze eigen beroepsvereniging.

Voorwaarden fysieke behandeling

Daar waar een fysieke behandeling nodig is, is dit mogelijk met in acht name van twee belangrijke overwegingen. De te behandelen patiënt mag geen corona besmettingsgevaar opleveren aan zorgverlener of medebezoekers in de wachtkamer. Zie de checklist hieronder “Mag ik op de afspraak komen”. De tweede overweging betreft het terughoudend inplannen van fysieke behandelingen bij patiënten waarbij een corona besmetting een ernstig verloop zou kunnen hebben. Zie hieronder de checklist “Terughoudendheid is geboden”.

Mag ik op de afspraak komen

Wij willen u vragen uw afspraak te verzetten wanneer u kort voor de afspraak “ja” zou antwoorden op één of meerdere van onderstaande vragen:

 • Heeft u corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied geweest of (gezins)contacten gehad met een aangetoond corona patiënt?
 • U woont in een instelling of verpleeghuis?
 • Heeft u dysfagie (slikstoornis)?
 • Heeft u symptomen zoals neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen?
 • Heeft u een loopneus, keelpijn, verhoging (tot 38 graden) of koorts (≥38⁰C)?
 • Ervaart u kortademigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, conjunctivitis (blindvliesontsteking oog), een ziek-zijn-gevoel of diarree?
 • Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze klachten?

Terughoudendheid is geboden

Bij extra kwetsbare patiënten zijn wij terughoudend met het inplannen van een fysieke afspraak. Bespreek uw zorgen met ons als één of meerdere van de onderstaande voorbeelden op u van toepassing is:

 • Leeftijd ≥ 70
 • Functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Ernstige nieraandoeningen (dialyse of niertransplantatie)
 • Verminder weerstand tegen infecties door medicatie of afweerstoornissen
 • Chemotherapie en/of bestraling kankerpatiënten
 • Onbehandelde HIV-infectie of HIV-infectie met een CD4-getal <200/mm3

 

Uw eigen (hygiëne) maatregelen

Kom zoveel mogelijk alleen naar de afspraak en kom maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen en waar mogelijk alleen of met maximaal één begeleider. Wij verzoeken u uw eigen mondmasker mee te nemen en te dragen.  Wij vragen u om bij binnenkomst de handen te desinfecteren.

 

Voor vragen, tips en adviezen over uw klacht is de praktijk telefonisch bereikbaar.

Als er nieuwe maatregelen komen vanuit de overheid of de beroepsvereniging, dan zal er een update op de website worden geplaatst.

Mocht u verder vragen hebben is de praktijk is te bereiken op 071-2601260 of via  info@podotherapie-dendulk.nl

Deel dit

Oefeningen

Heeft uw podotherapeut u oefeningen voor thuis meegegeven?
Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen.

Lees meer
Covid-19 | update 18 december 2021
Covid-19 | update 18 december 2021